Home > Over ons > Vereniging Buurtraad Steenvoorde

Beste inwoners van de Muziekbuurt,

De Bewonersorganisatie Muziekbuurt is één van de werkgroepen van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS). Ook in de wijken Steenvoorde Noord, De Strijp en Steenvoorde Zuid is een Bewonersorganisatie van de VBS actief.

De Muziekbuurt is een wijk waar het fijn is om te wonen. De leden van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt komen met veel gevoel voor de (toekomstige) leefbaarheid actief voor hun wijk op.

Deze website is een belangrijk instrument om de communicatie met de bewoners van de Muziekbuurt te optimaliseren. We willen in het interactieve contact met de inwoners van de wijk investeren als het gaat om het in stand houden en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de Muziekbuurt. Alle belangrijke en interessante wijkaangelegenheden worden hier behandeld.

Vast staat, dat er steeds nieuwe ontwikkelingen op de Muziekbuurt zullen blijven afkomen. Naast de fysieke aanpak gaat het daarnaast nadrukkelijk ook om de sociale aanpak. De Bewonersorganisatie Muziekbuurt wil samen met partners en in samenwerking met bewoners van de wijk aan de slag gaan bij een scala aan activiteiten, van groot tot klein. Allemaal activiteiten, die ervoor zorgen, dat wijkbewoners elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek komen.
Allemaal activiteiten, die er aan bijdragen, dat wijkbewoners zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor hun wijk en voor elkaar.
Doet U met ons mee?

Samen willen we de Muziekbuurt leefbaar houden.

Ineke van Vliet

Voorzitter VBS