Home > Over ons > Manifest van actieve bewoners

Manifest van actieve bewoners.

Dit manifest is door circa 600 deelnemers tijdens de landelijke bewoners dag in Arnhem opgesteld en de aanleiding was dat veel organisaties die b.v.de leefbaarheid in de woonwijken willen bevorderen zich betutteld voelen door professionele organisaties.Deze organisaties moeten ondersteuning verlenen bij het opzetten van projecten maar de wijk organisaties krijgen van hen te weinig ruimte om een eigen regie te voeren bij de uitvoering van deze projecten.

De inspanningen van de bewoners organisatie Muziekbuurt t.b.v.onze wijk zijn er op gericht om met de bewoners van onze wijk een leefbare omgeving te behouden en zo mogelijk te verbeteren dit kunnen we niet doen zonder uw daadwerkelijke steun.

Bij het lezen van het manifest hopen we dat u beseft dat uw mogelijkheden om met ons mee te denken wel degelijk aanwezig zijn en dat u in uw eigen wijk een belangrijke stem hebt.

Wij publiceren hier op korte termijn het manifest.

Met vriendelijke groet,

N van Geresteijn, voorzitter