Home > Nieuws > Overhandiging jaarverslag 2020 van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt aan de gemeente Rijswijk

Rijswijk 15 april 2021

Goedemiddag Wethouder Johanna Besteman belast met de wijken en Wethouder Björn Lugthart belast met het openbaar vervoer en Dennis Bodano  als wijkregisseur van de Muziekbuurt.

Het is een mooi gebaar dat jullie ons willen ontvangen om het  Jaarverslag 2020 van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt  in ontvangst te nemen.


Wethouder Johanna Besteman en Wethouder Björn Lugthart


Wijkregisseur Dennis Bodano

Door verschillende acties van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt is het ontbreken van openbaar vervoer hoog op de agenda van de gemeenteraad gekomen.

Wij kunnen nu weer gebruik maken van buslijn 51 van EBS waardoor vele bewoners uit de wijk weer naar de dokter (ziekenhuis) en apotheek kunnen gaan en contact kunnen hebben met vrienden waardoor eenzaamheid voorkomen en zelfstandig boodschappen gedaan kunnen worden.

Deze wijk is erbij gebaad om meer aandacht te krijgen. In deze sociaal arme wijk is veel achterstand omdat er de laatste jaren bezuinigd is op diverse zaken.

Op het Waldhoornplein zijn bijna geen winkels meer die vroeger een bijdragen leverden aan de sociale cohesie en voor vele zaken nu naar het winkelcentrum “in de Bogaard” moeten gaan.

Dank ook aan de samenwerking met de politieke partij Rijswijks Belang waaronder Marc Wetering en Nel Kames.

Ook denken wij aan een eigen onderkomen voor de Bewonersorganisatie Muziekbuurt waar wij de bewoners van de wijk kunnen ontvangen voor vergaderingen, voorlichting en opbouw sociale contacten onder het genot van een kopje koffie of iets dergelijks.

Helaas zijn het afgelopen jaar veel van onze plannen niet doorgegaan. Toch zal het je verbazen in het jaaroverzicht van wat wij wel hebben gedaan ondanks de maatregelen

Dank voor jullie inzet en om samen met ons veel te bereiken en hoop in de toekomst samen eens door de Muziekbuurt te lopen

Voorzitter Bewonersorganisatie Muziekbuurt,
Nico van Geresteijn