Home > Nieuws > Buslijn 23

Samen met Nel Kames van Rijswijks Belang heeft onze bewonersorganisatie Muziekbuurt actief meegeholpen in de zomermaanden om meer dan 4000 handtekeningen te verzamelen van mensen die het niet eens zijn met het plan van de MRDH om beide bushalten in de Muziekbuurt op te heffen. Deze handtekeningen heeft Wil Visser samen met Sjaan Cornelissen van de ouderenwoningen Bazuinlaan op dinsdagavond 6 november overhandigd aan wethouder Bjorn Lugthart. Deze avond heeft Wil namens de bewonersorganisatie ingesproken dat in de besluitvorming van de MRDH om beide bushalten in de Muziekbuurt op basis van onjuiste gegevens gebaseerd is.

De MRDH heeft besloten beide bushalten te sluiten omdat op beide bushalten te weinig mensen in en uitstappen, waardoor deze bushalten voor de MRDH onrendabel zijn. Ook kunnen beide bushalten opgeheven worden, omdat de MRDH stelt dat binnen 250m vervangende bushalten aanwezig zijn. Deze afstand klopt volgens onze bewonersorganisatie zeker niet en is minstens 2x tot wel meer dan 3 of 4x groter. Ook is het in Nederland gebruikelijk dat op gemiddeld 400m tot maximaal 500m afstand een bushalte of ander ov-halte aanwezig zou moeten zijn. Ook in het bestemmingsplan Muziekbuurt en in de Provinciale plannen van de rijksoverheid staat letterlijk dat in de Muziekbuurt goed openbaar vervoer is en dat dit tot ca. 2040 zou moeten zijn. Al deze punten heeft Wil namens onze bewonersorganisatie ingesproken voor de voltallige gemeenteraad. Sjaan heeft daarna nog ingesproken hoe belangrijk buslijn 23 is voor vooral de ouderen in de Muziekbuurt.

© Wim Mecksenaar

© Wim Mecksenaar

 

 

 

 

 

 

Donderdagavond heeft de lokale Rijswijks Belang een motie ingediend om 57.500 euro in de begroting van Rijswijk op te nemen om buslijn 23 toch door de Muziekbuurt te laten rijden. Rijswijks Belang vindt dat als de gemeente Rijswijk bereid is om 200.000 euro uit te geven voor een kunstwerk in de Bogaard er ook wel (jaarlijks) € 57.500,00 gereserveerd kan worden voor het behoud van buslijn 23 in de Muziekbuurt. Deze motie is helaas met 14 stemmen voor en 17 tegen door de gemeenteraad niet aangenomen.

© Wim Mecksenaar

Woensdag 21 november hebben namens onze BO Nico en Wil en namens RB Bianca samen met wethouder Bjorn Lugthart de 4000 handtekeningen ingeleverd bij de MRDH in Rotterdam. Maar volgens Wil zouden zelfs 25.000 handtekeningen niet voldoende zijn geweest. Alle besluiten zijn in gezamenlijk overleg met 23 gemeenten overeen gekomen en volgens de MRDH heeft de gemeente Rijswijk ook ingestemd met het concept zoals het nu wordt uitgevoerd.

We hebben hiervoor ook nog een insider benaderd met de vraag of hij zou kunnen bemiddelen, maar ook daar kregen we van te horen dat de zaak al lang beslist is en dat wij ons er maar bij moeten neerleggen.

Maar ons bestuurslid Wil had hier toch heel veel moeite mee en hij heeft daarom op eigen initiatief (maar met 100% toestemming van onze gehele bewonersorganisatie) een mail geschreven naar Mr. Frank Visser. Afgelopen vrijdagmorgen zijn al de eerste gesprekken gevoerd. Woensdag 5 december wordt er op kleine schaal eerst nog gesproken met onze bestuursleden Nico en Wil, met Nel Kames van Rijswijks Belang en met Sjaan en nog twee anderen uit het seniorencomplex Bazuinlaan die zeer gedupeerd zijn door het weghalen van beide bushalten in de Muziekbuurt.

Maandag 10 december komt Mr Frank weer naar de Muziekbuurt en worden er buitenopnamen gemaakt bij de opgeheven bushalte aan het Waldhoornplein.

Zondag 9 december overweegt onze bewonersorganisatie Muziekbuurt nog om buschauffeurs die wel deze dag tussen bijv. 12.00 uur en 16.00 uur te onthalen op warme koffie of chocolademelk met cake of taart en hopelijk veel applaus van Muziekbuurtbewoners die het niet eens zijn met het weghalen van beide bushalten in de Muziekbuurt.

Op deze manier hoopt onze bewonersorganisatie of de MRDH en anders toch maar de gemeente Rijswijk minimaal 1 bushalte voor de Muziekbuurt te behouden. Gezien de onjuiste gegevens bij de berekeningen van de MRDH voor het opheffen van beide halten in de Muziekbuurt overwegen wij als bewonersorganisatie dat met name de MRDH verantwoordelijk is voor de ontstane situatie en dat zij de plannen zullen moeten herzien. Hiervoor zijn wij bereid dit juridisch bij de MRDH aan te vechten.

Daarom zijn wij al heel blij met de komst van Mr Frank hiervoor naar de Muziekbuurt. Want hij gaat ons dan in ieder geval advies geven wat onze mogelijkheden zijn. Ook hopen wij natuurlijk dat door al deze media-aandacht de MRDH al zelf tot deze maatregelen overgaat zonder slepende rechtszaken, zoals dit al eerder in bijv. Sloten is gebeurd en waar de bewoners ook een rechtszaak tegen de vervoersmaatschappij in Amsterdam (Connexxion) hebben gewonnen.

Komende maandagavond 3 december gaan wij in onze openbare vergadering op de Brede School de Melodie, Adm. Helfrichsingel 20 Rijswijk, aanvang 19.30 uur hier nog heel uitgebreid op in.