Home > Actueel > Vergaderingen

Het zal voor de bewoners van de Muziekbuurt niet direct duidelijk zijn wat de agenda voor onze vergaderingen inhoudt. De vraag kan opkomen wat men op deze vergaderingen precies doet en bespreekt. Misschien vraagt men zich zelfs af wat een bewonersorganisatie eigenlijk betekent, wat die tot dusver heeft gedaan heeft en wat men van plan is voor de buurt te gaan doen.

Wij zullen proberen een en ander duidelijk te maken.

De Bewonersorganisatie Muziekbuurt is geen gezelligheidsvereniging, maar bedoelt een organisatie van en voor bewoners te zijn om op basis van een aantal  thema’s de leefbaarheid in onze buurt te vergroten, samen met diensten van het Stadhuis, gemeenteraadsleden, woningcorporaties, Stichting Welzijn Rijswijk en de wijkagent.

Nu zijn de volgende thema’s aan de orde :

  • “Elkaar leren kennen”
  • “Aantrekkelijke woonomgeving”
  • “Spelen en ontmoeten”

Onder deze thema’s vallen heel wat doelstellingen, die wat duidelijker worden  als u onze vergaderingen bezoekt. Daar kunt u ook uw eigen ideeën naar voren brengen en samen met andere bewoners uw invloed uitoefenen op her reilen en zeilen in onze Muziekbuurt.